messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือประชาชน
ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
คู่มือประชาชน (รวมเล่ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
คู่มือประชาชนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
คูมือประชาชนการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1