องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
รายละเอียด : วันที่ 16 เมษายน 65 เวลา 15.30 น. ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่หมู่ 8 และหมู่ 13 ตำบลเดื่อศรีคันไชยทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้น 7 ครัวเรือนทั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชยนำโดยท่านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการฯ แพทย์ประจำตำบล ผู้นำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันได้ออกตรวจสอบความเสียหายและตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป
ผู้โพส : admin