ชื่อเรื่อง : กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : akKX2bzWed95835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้