องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง บัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลางทุกคัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file จดหมายข่าว ฉบับที่ ๓ ประจำปี ๒๔๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ภาพการออกบริการประชาชนตาม "โครงการประเมินและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๓" poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกวร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ข้อความประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file การทำที่จอดรถคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ภาพการช่วยเหลือผู้พิการด้านการประกอบอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ภาพการซ่อมแซมบ้านตามโครงการโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ภาพกิจกรรมการสร้างฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 089-0973850
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 089-0973850
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 67
เมื่อวาน 331
เดือนนี้ 4,791
เดือนที่แล้ว 12,858
ทั้งหมด 70,352