องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโคำสำราญ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านขุนเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยางคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.13 บ้านคำหมูน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 16 บ้านคำเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 17 บ้านขุนภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรังงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรังงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายโคกสำราญ-บ้านตาดโตน หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-16 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรังงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ณ ที่ทำการ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านโคกไพศาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (รากฐานแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรังงานจ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (หอปู่ตา) หมู่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมร หมู่ 8 บ้านโคกสำราญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 161 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9