องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล หมู่ที่ 16 นางสุคนธ์ ปัญญาไว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (เก็บวัสดุ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
photo สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโคำสำราญ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านขุนเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยางคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.13 บ้านคำหมูน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 16 บ้านคำเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 17 บ้านขุนภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านโคกสำราญ-บ้านตาดโตน บ้านโคกสำราญ หมู่ที่8ตำบลเดื่อศรีคันไชยโดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรังงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรังงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายโคกสำราญ-บ้านตาดโตน หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-16 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
1 - 20 (ทั้งหมด 167 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9