องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมการให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file คู่มือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และการบริการประชาชนด้วยความเท่าเทียม
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 089-0973850
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 089-0973850

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
เดือนนี้ 10,184
เดือนที่แล้ว 18,949
ทั้งหมด 97,103