messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศสภา
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เดื่อศรีคันไชย ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญในปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญในปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญในปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2