messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
find_in_page รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
รายงานผลการประเมิน ITA 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ปี 2562 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1