messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow รายงานการดำเนินงาน
ประกาศรายงานการเงินจากการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 398
การจัดทำงบเเสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 368
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561(รอบเดือนตุลาคม2560-กันยาย2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 337
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 357
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 359
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 369
งบเเสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 334
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1