องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1